Afscheid van 2020 en hoop op een nieuw en beter jaar !

Beste leden,

Onze jaarlijkse receptie in de maand januari kan niet doorgaan, want we mogen jullie slechts “op afstand” groeten. Het warme eindejaargevoel waarmee we jullie in deze rare tijd willen overladen, is er echter niet minder om.

We wensen jullie een hartverwarmende Kerst en een hoopvol nieuw jaar.

Veel mensen werken aan een vaccin zodat we wellicht in 2021 weer samen kunnen wandelen, feesten en genieten. Deze gedachte, deze hoop delen wij met jullie voor het nieuwe jaar.

Ironisch genoeg waren de culinaire wandelingen van 27/02/20 en 28/02/20 door de Chinese wijk in Antwerpen onze laatste activiteiten. Toen brak het coronavirus ook hier uit en legde al onze geplande activiteiten stil.

Zodra de Bank (en de overheid) ons toelating geeft om opnieuw activiteiten te organiseren, hervatten wij met frisse moed onze werking.

Wij kijken er naar uit om jullie zo spoedig mogelijk weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Corona maatregelen en de gevolgen voor onze activiteiten.

Beste leden,

Wij hopen dat jullie en jullie naasten nog in goede gezondheid verkeren.

De coronacrisis heeft niet alleen een grote impact op jullie leven maar ook op onze activiteiten.

Vanwege de Bank kregen wij een mail om ons mee te delen dat wij geen activiteiten meer mogen organiseren.
Het bestuur heeft daarom beslist om alle geplande activiteiten te annuleren.

Leden die voor de wandel driedaagse van 16.09.20 – 18.9.20 ingeschreven zijn, zullen weldra hun gestorte geld terug ontvangen. Wij hopen volgend jaar deze 3-daagse opnieuw te organiseren.

Voor de ingeschrevenen voor de musical Daens hangen wij voorlopig af wat Studio100 beslist. Zij meldden ons dat alle voorstellingen in het najaar tot nader orde doorgaan. Corona is natuurlijk onvoorspelbaar, maar zij gaan ervan uit dat deze voorstellingen gespeeld zullen worden. Studio 100 zal er alles aan doen om de veiligheid en hygiëne voorop te stellen.

Ook het jaarlijks diner op 5.11.20 in het ‘Hof van Beatrijs’ is geschrapt.

Wij zullen niet nalaten, indien de coronacijfers het toelaten, om onze activiteiten terug op te starten.

Met vriendelijke groeten en hou jullie gezond,

Het bestuur

Annulering “de show van m’n leven” van Jan Van Dycke 7.6.20

Ieder van ons wordt vandaag geconfronteerd met de problemen en de strenge maatregelen rond het coronavirus. En die treffen ook onze ASV. De “show van m’n leven” kan niet plaats vinden zoals gepland op 7 juni 2020.
Zaal Elckerlyc en Jan Van Dyke besloten hun show uit te stellen tot de periode mei-juni 2021.
In samenspraak met de zaal hebben wij opnieuw plaatsen gereserveerd voor de matinee op zondag 13 juni 2021. Meer informatie lees je hier.

Coronacrisis

Beste leden,

U zal de verschillende instructies vanuit de overheid inzake het Coronavirus vast en zeker met aandacht hebben gevolgd.
Zoals u weet is de wandeling op 19.03.20 in Oud-Turnhout niet doorgegaan omwille van het Coronavirus. De organisatie van onze activiteiten gaan pas door zodra wij een positief advies van de bevoegde instanties hebben gekregen. Mochten geplande activiteiten niet doorgaan zal het eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

Mededeling betreffende het bedrijfsrestaurant in Antwerpen:

Thans komen er geregeld nog een aantal gepensioneerde ex-medewerkers van de Bank ’s middags lunchen in het gebouw Wapper op de Meir 48 in Antwerpen. Omwille van een strengere beveiliging van het gebouw en aldus ook het sluiten van een aantal doorgangen, waaronder de zijtoegang naar de patio, zal het binnenkort niet meer mogelijk zijn voor deze personen om het bedrijfsrestaurant te betreden, ook niet mits het aanmelden aan de receptiedesk, noch mits een extra toegangsbadge.