Benefits at Work

Beste vrienden collega’s

Zoals u weet werd het contract met Merits & Benefits beëindigd op 30.04.21 en werd een nieuw contract onderschreven met Corporate Benefits, het voordelenplatform voor “Benefits at Work”.
In onze aankondiging van juni 2020 werd beschreven hoe je te registreren bij Corporate Benefits, en werd aangekondigd dat elk jaar in de maand juni een nieuwe activeringscode zou meegedeeld worden. In juni 2021 werd evenwel beslist toen geen nieuwe code te gebruiken.

Vanaf 1 maart 2022 moet je een nieuwe activeringscode gebruiken om toegang te krijgen tot de website van “Benefits at Work” https://bnpparibasfortisasv.benefitsatwork.be.
Deze code werd u reeds per mail meegedeeld.
In de infobrief vind je alle uitleg om in te loggen of je te registreren indien dit nog niet gebeurd is.
We herinneren eraan dat ‘Benefits at Work’ enkel digitaal werkt. De leden die geen internetverbinding en e-mailadres hebben, kunnen van deze service dus niet genieten.

Veel succes ermee !

Het Bestuur

Mededeling van de Bank in verband met Corona

Bij elke inschrijving voor een activiteit bevestigt elke deelnemer de richtlijnen van de Belgische Overheid ivm gezondheidszorg (corona, vaccinaties, enz…) accuraat heeft opgevolgd en verder zal naleven en dat bij eventuele symptomen van een infectie (zoals koorts > 38°) de contactpersoon van de ASV op de hoogte wordt gebracht.

De ASV behoudt zich het recht om extra maatregelen te treffen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de deelnemers.

In het kader van de ‘wet op de privacy’ zal alle bekomen informatie met de nodige discretie worden behandeld.