Mededeling van de Bank in verband met Corona

Bij elke inschrijving voor een activiteit bevestigt elke deelnemer de richtlijnen van de Belgische Overheid ivm gezondheidszorg (corona, vaccinaties, enz…) accuraat heeft opgevolgd en verder zal naleven en dat bij eventuele symptomen van een infectie (zoals koorts > 38°) de contactpersoon van de ASV op de hoogte wordt gebracht.

De ASV behoudt zich het recht om extra maatregelen te treffen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de deelnemers.

In het kader van de ‘wet op de privacy’ zal alle bekomen informatie met de nodige discretie worden behandeld.

Nieuws

Beste leden,

Het zal u niet verbaasd hebben lange tijd geen of nauwelijks nieuws te hebben gekregen vanwege uw ASV Antwerpen Provincie FV.

Met deze nieuwsbrief willen we hieraan verhelpen, want het bestuur heeft voor het eerst sedert 23 juli 2020, fysiek vergaderd. En of je van een ‘blij weerzien’ kon spreken !

Niemand is kortbij betrokken geweest bij Corona, Covid-19. Niet ziek geweest, geen nauwe naasten besmet of verloren. Hopelijk was dat bij u net zo.

We willen jullie graag informeren over de activiteiten in 2021, de kastoestand, het Secretariaat,  en een vooruitblik bieden op de activiteiten in 2022.

Lees de vele nieuwsjes in de nieuwsbrief.

Coronacrisis

Mededeling betreffende het bedrijfsrestaurant in Antwerpen:

De gepensioneerde ex-medewerkers van de Bank die vroeger ’s middags lunchten in het gebouw Wapper op de Meir 48 in Antwerpen kunnen nog steeds het bedrijfsrestaurant niet betreden. Omwille van een strengere beveiliging van het gebouw en aldus ook het sluiten van een aantal doorgangen, waaronder de zijtoegang naar de patio is het nog steeds niet mogelijk, ook niet mits het aanmelden aan de receptiedesk, noch mits een extra toegangsbadge.